تصاویر اورلود دیجیتال زیرکابین لودسلی

مشخصات دستگاه:

  • دارای یک یا دو عدد لودسل یک تن
  •  دارای یک رله و بیزر خروجی
  •  بدون نیاز به حذف ضربه گیرها
  •  نمایشگر جدا از لودسل ها
  • نصب آسان و سریع لودسل

عملکرد دستگاه:

ابتدا لودسل و یا لودسل هارا در زیر کابین نصب میکنیم دستگاه را بدون بار صفر میکنیم  یک وزن مشخصی را داخل کابین قرار داده وزن بار را در قسمت کالیبره می نماییم سپس در قسمت فول دستگاه حداکثر بار مجازی که بیشتر از آن دستگاه اورلود کند را وارد می کنیم زمانی که وزن روی لودسل به حداکثر وزن وارد شده برسد رله خروجی فعال میگردد